WGA Hiaat

Een WGA-hiaatverzekering is nodig als een werkgever en werknemer het gat wil opvullen tussen de WGA-vervolguitkering en de hoogte van het oorspronkelijke loon bij ziekte.

Dit is de WGA Hiaat verzekering

Als een medewerker gedeeltelijk niet kan werken, dan heeft hij mogelijk recht op een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Dit is na twee jaar (104 weken) ziek te zijn geweest. De uitkering vervangt deels het oude inkomen, maar houdt geen rekening met het loon dat de medewerker eerder verdiende. Er is dus een grote kans dat het inkomen flink daalt.

Een WGA-hiaatverzekering is een nuttige verzekering als een werkgever en werknemer het gat wil opvullen tussen de WGA-vervolguitkering en de hoogte van het oorspronkelijke loon. Met een WGA-hiaatverzekering kan het risico op een aanzienlijke inkomensdaling worden beperkt als een werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt blijft na 104 weken ziekte.

Uitgebreid of standaard

Er twee groepen WGA hiaatverzekeringen namelijk: de WGA hiaatverzekering basis en de WGA-verzekering uitgebreid. De basis of standaard WGA hiaatverzekering zal het gat in het inkomen slechts gedeeltelijk aanvullen met een premie. De uitgebreide WGA-hiaatverzekering dat ervoor dat de werknemer minimaal zeventig procent is van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd. Deze uitkering bedraagt niet meer dan het gemaximeerde loon, ofwel SV-loon.

Meer weten?

Wil je weten welke WGA hiaatverzekering bij je situatie past? Octras adviseert je graag. Neem gerust contact met ons op!