Bedrijfsschadeverzekering

De Bedrijfsschadeverzekering verzekert je voor de misgelopen brutowinst als gevolg van schade aan je bedrijfspand, je inventaris of andere bedrijfsmiddelen.

Dit is de Bedrijfsschadeverzekering

Bij een brand verlies je niet alleen je bedrijfspand en bedrijfsmiddelen, maar je bedrijf komt ook stil te liggen. Daardoor kun je tijdelijk niet of minder produceren en loopt je omzet en brutowinst mis. We noemen dat bedrijfsschade.
De Bedrijfsschadeverzekering verzekert je voor de misgelopen brutowinst als gevolg van schade aan je bedrijfspand, je inventaris of andere bedrijfsmiddelen. Deze schade kan grote gevolgen hebben voor een bedrijf omdat je vaste lasten, zoals personeelskosten of huur, wel doorlopen.

Snelle hervatting

Met een Bedrijfsschadeverzekering word je geholpen om de bedrijfsactiviteit snel weer op te pakken. Een ander belangrijk aspect is de loonbetaling. Deze kan immers niet stilgezet worden, ook niet als je medewerkers tijdelijk overbodig geworden zijn.
Om te voorkomen dat je over- of onderverzekerd bent, kan er een increase-/decrease clausule in de polis worden opgenomen. Mocht na schade blijken dat de uitkering ontoereikend is, dan kan het verzekerd bedrag met maximaal dertig procent worden verhoogd. Je moet dan nog wel extra premie betalen. Andersom kun je premierestitutie krijgen van maximaal dertig procent, als na schade het verzekerd bedrag juist te hoog bleek te zijn.

Meer weten?

Wil je weten welke bedrijfsschadeverzekering bij je bedrijf past? Octras adviseert je graag. Neem gerust contact met ons op!