Beroepsaansprakelijkheids verzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de zuivere vermogensschade binnen de reikwijdte van de genoemde beroepsactiviteiten op de polis.

Dit is de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Nalatigheden, vergissingen, verkeerde handelingen.. Dat wil je niet meemaken als ondernemer. Als je in zakelijke situaties fouten maakt is er sprake van beroepsaansprakelijkheid. Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van een financieel nadeel toegebracht aan je opdrachtgever en/of derden voortvloeiende uit fouten van zelfstandigen of ondernemingen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor alle bedrijven die het risico lopen om aansprakelijk gesteld te worden voor beroepsfouten.
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de zuivere vermogensschade binnen de reikwijdte van de genoemde beroepsactiviteiten op de polis. Zuivere vermogensschade is een financiële schade die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of letselschade. Voor schade aan zaken van derden of letsel van personen wordt meestal een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten.

Voor wie is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor alle bedrijven die het risico lopen om aansprakelijk gesteld te worden voor beroepsfouten. Met name de volgende beroepsbeoefenaars komen met name in aanmerking voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering:
– Accountants
– Architecten
– Artsen
– Assurantiebemiddelaar
– Belastingconsulenten
– Leden van de advocatuur
– Makelaar en/of taxateur in goed
– Notarissen

Dit wordt ook vergoed

Naast dekking van het financieel nadeel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekering ook vergoeding voor bijvoorbeeld:
– Bereddingskosten
– Juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling
– Kosten in verband met tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure
– Schaderegelingskosten
– Wettelijke rente