Bestuurdersaansprakelijkheids verzekering

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt de zuivere vermogensschade binnen de reikwijdte van de genoemde beroepsactiviteiten op de polis.

Dit is de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Ben je bestuurder van een rechtspersoon (bv, nv, stichting of vereniging) en maak je fouten bij de uitvoering van je taken? Dan kun je persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade.

Dek de risico’s

Een bestuurdersaansprakelijkheid is een reëel risico. Je kunt als bestuurder, ten koste van je privévermogen, persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Ook als de claim niet wordt toegewezen kan dat toch de nodige verweerkosten met zich mee brengen. Het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is dan ook een belangrijke overweging.

Meer weten?

Wil je weten welke bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bij jou past? Octras adviseert je graag. Neem gerust contact met ons op!