WGA ERD

Als werkgever draag je WGA-premie (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) af aan de Belastingdienst, maar je kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager WGA te worden.

Dit is de WGA ERD verzekering

Als werkgever draag je WGA-premie (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) af aan de Belastingdienst, maar je kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager WGA te worden. Dan draag je zelf het risico voor de arbeidsongeschiktheid van jouw (ex-)werknemers. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie komen dan voor jouw rekening.

Eigen risico dragen betekent dat je minder aan arbeidsongeschiktheidspremies betaalt. Maar je hebt ook verantwoordelijkheden en verplichtingen. Als Eigenrisicodrager WGA komen de eerste tien jaar de kosten voor de WGA-uitkeringen van (deels) arbeidsongeschikte vaste en flexibele werknemers voor jouw rekening, net als de re-integratiekosten. Met de WGA-ERD verzekering dek je dit financiële risico en je verzeker je uitkerings- en re-integratieverplichtingen.

Meer weten?

Wil je weten welke WGA-ERD verzekering bij je bedrijf past? Octras adviseert je graag. Neem gerust contact met ons op!