Inventaris goederenverzekering

Als ondernemer kan je inventaris door allerlei gebeurtenissen schade oplopen of verloren gaan. Met een Inventaris goederenverzekering ben je verzekerd voor de materiële schade.

Dit is de Inventaris goederenverzekering

Als ondernemer kan je inventaris door allerlei gebeurtenissen schade oplopen of verloren gaan. Denk hierbij aan brand, blikseminslag, ontploffing of vandalisme. Ook diefstal van je spullen is natuurlijk mogelijk. Vervanging of reparatie van de spullen kan veel geld kosten en je bedrijf zelfs in financiële problemen brengen.
Met een Inventaris goederenverzekering ben je verzekerd voor de materiële schade aan je inventaris en goederen. Zo kun je na schade direct doorgaan met ondernemen. Wel zo fijn! Deze verzekering wordt ook vaak brandverzekering genoemd, omdat dat verwijst naar het belangrijkste risico dat vroeger gedekt was. Inmiddels is de dekking veel uitgebreider, ook al zijn er nog steeds heel beperkte dekkingen op de markt. Vooral grotere bedrijven hebben niet altijd behoefte aan een meer uitgebreide dekking dan brand.

Bereddings- en expertisekosten

De inventaris goederenverzekering biedt bovenop de verzekerde som dekking voor bereddings- en expertisekosten. Bereddingskosten zijn alle gemaakte kosten om de schade te beperken.
Expertisekosten zijn de kosten van het vaststellen van de schade en kosten.

Onderverzekering

Er is sprake van onderverzekering als het verzekerde bedrag lager is dan de werkelijke waarde. Bij een inventarisverzekering moet het verzekerde bedrag gelijk zijn aan de nieuwwaarde van de inventaris. Bij een goederenverzekering moet het verzekerde bedrag gelijk zijn aan de inkoopwaarde van de goederen.

De gevolgen van onderverzekering worden vaak onderschat. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht speelt dit niet alleen bij het totaal verlies, maar ook bij kleinere schade. In geval van totaal verlies wordt het verzekerde bedrag voor de desbetreffende rubriek uitgekeerd, maar is dat bedrag onvoldoende om de schade te dekken.

In geval van gedeeltelijke schade volgt namelijk bij onderverzekering slechts een gedeeltelijke uitkering. Als je de verzekerde waarde van je inventaris vast laat stellen door een waardebepaling of taxatie, kun je een garantie tegen onderverzekering op je inventaris goederenverzekering krijgen. Zo kom je niet voor vervelende verrassingen te staan.

Meer weten?

Wil je weten welke inventaris goederenverzekering bij je bedrijf past? Octras adviseert je graag. Neem gerust contact met ons op!