Aansprakelijkheid voor bedrijven

Met de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven dek je de soms zware financiële lasten als gevolg van fouten waarvoor jij als ondernemer aansprakelijk bent.

Dit is de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB)

Is een werknemer gewond bij een ongeluk op de werkvloer? Of veroorzaakt een werknemer juist per ongeluk schade bij derden? Dan kun je als ondernemer aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Het kan hierbij om zowel materiële schade als letselschade gaan. Met de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven dek je de soms zware financiële lasten als gevolg van fouten waarvoor jij als ondernemer aansprakelijk bent.

Dek de schade

Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB), ook wel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering genoemd, is bedoelt om schade te dekken die ontstaat op momenten dat een werknemer voor het bedrijf aan het werk is. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld een pot verf omgooit bij een klant, kan het bedrijf voor de schadevergoeding aanspraak maken op deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Maar ook wanneer een werknemer op de werkvloer een ongeluk krijgt en het bedrijf hiervoor aansprakelijk wordt gesteld, kan er een beroep op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering worden gedaan.

Aansprakelijkheid onroerend goed (AVB O/G)

Als eigenaar en/of exploitant van gebouwen, ben je aansprakelijkheid voor schade die onroerend goed aan zaken en personen (derden) toebrengt. Een Aansprakelijkheidsverzekering Onroerend Goed voorkomt dat je als eigenaar zelf de schade moet vergoeden aan derden die slachtoffer zijn geworden. Bij de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) wordt deze schade niet gedekt, aangezien deze alleen schade die een eigenaar of personeel van een bedrijf toebrengt aan derden vergoedt.

Meer weten?

Wil je weten welke aansprakelijkheidsverzekering bij je bedrijf past? Octras adviseert je graag. Neem gerust contact met ons op!