Privacy Policy

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) gewijzigd. Sindsdien geldt een meldplicht voor datalekken. Deze meldplicht houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken datalekken onverwijld moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkene(n).

Doorgifte van persoonsgegevens aan buitenlandse organisaties

De persoonsgegevens die binnen onze organisatie worden verwerkt, worden uitsluitend in Nederland opgeslagen en doorgegeven.

De persoonsgegevens die binnen onze organisatie worden verwerkt, worden uitsluitend in Nederland, binnen de EU en/of landen in de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen en doorgegeven.

De volledige documenten van onze privacy policy is hieronder te downloaden in PDF.
Privacy kaart
Protocol meldplicht datalekken
Register verwerkingen persoonsgegevens