Collectieve Ongevallenverzekering

Een Collectieve Ongevallenverzekering biedt je een aantrekkelijke oplossing op het gebied van goed werkgeverschap, ook voor verenigingen en stichtingen.

Dit is de Collectieve Ongevallenverzekering

Heb je medewerkers in dienst bij je bedrijf? Dan is er altijd het risico dat zij een ongeval krijgen, of het tijdens werktijd is, of op weg naar huis. Overlijdt een werknemer ten gevolge van het ongeval, of raakt de werknemer blijvend invalide, dan heeft dit vaak naast emotionele ook grote financiële gevolgen voor achterblijvende gezinsleden, maar ook voor jou als werkgever.
Een Collectieve Ongevallenverzekering biedt je een aantrekkelijke oplossing op het gebied van goed werkgeverschap. Daarnaast is deze verzekering ook geschikt voor verenigingen en stichtingen.

Ongevallenverzekering verplicht?

Een ongevallenverzekering is niet wettelijk verplicht, maar je hebt vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap wel een zorgplicht om je werknemers adequaat te verzekeren, in verband met de risico’s die het werk met zich meebrengt. Het kan zijn dat de Ongevallenverzekering als arbeidsvoorwaarde is opgenomen in je cao, dan ben je contractueel wel verplicht een ongevallenverzekering af te sluiten.

Meer weten?

Wil je weten welke Collectieve Ongevallenverzekering bij je bedrijf past? Octras adviseert je graag. Neem gerust contact met ons op!