Verzuimverzekering

Als een medewerker arbeidsongeschikt raakt, komt er veel op je af, zowel organisatorisch als financieel. Dek de kosten met de verzuimverzekering.

Dit is de Verzuimverzekering

Als een medewerker arbeidsongeschikt raakt, komt er veel op je af, zowel organisatorisch als financieel. Zo krijg je op het moment dat een medewerker ziek is te maken met de loondoorbetaling en de verzuimbegeleiding.
Over het algemeen is ziekteverzuim geen groot probleem en is de werknemer al weer na een paar dagen in staat terug te keren op het werk. Maar soms duurt het langer, bijvoorbeeld bij grotere gezondheidsproblemen of bij een arbeidsconflict. Een zieke werknemer kost een bedrijf gemiddeld 230 euro per dag! Je bent wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen. Daarbij gaat het om zeventig procent van het loon, maar in een eventuele verplichte cao kan een hoger percentage zijn bepaald. Gelukkig kan een verzuimverzekering de financiële pijn verzachten. Afhankelijk van de situatie in je organisatie heb je de keuze uit een Conventionele of Stop Loss variant van de verzuimverzekering.

Conventionele dekking

Bij de Conventionele Ziekteverzuimverzekering geldt een eigen risico in tijd, waarbij met de werkgever een eigen risicotermijn per ziektegeval en per werknemer wordt overeengekomen. De verzekeraar keert uit wanneer een werknemer langer ziek is dan de afgesproken wachttijd (de eigen risico-termijn).

Stop Los dekking

Bij de Stop Loss Ziekteverzuimverzekering geldt een eigen risico. Als het totale bedrag dat de werkgever in een jaar aan loon moet doorbetalen een bepaalde grens overschrijdt, dan is het resterende bedrag voor rekening van de verzekeraar. Hoe groter het deel van het ziekte verzuim risico dat je zelf draagt (eigen behoud), hoe lager je premie is. Ziekteverzuim voorkomen en het herstel van ziek personeel bespoedigen, worden dan financieel beloond. Het eigen behoud wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld op basis van verzuimgegevens in voorafgaande jaren.

Meer weten?

Wil je weten welke verzuimverzekering bij je bedrijf past? Octras adviseert je graag. Neem gerust contact met ons op!