Voorkom onnodige kosten door het pensioenakkoord!

Vanaf 1 januari 2022 geldt nieuwe wetgeving en zullen de pensioenpremies voor alle leeftijden gelijk zijn. Er bestaan verschillende overgangsregelingen. Daar wil je natuurlijk optimaal gebruik van maken, Octras helpt je hier graag bij.

In juni 2020 is er een pensioenakkoord bereikt binnen het kabinet. Dit houdt in dat het (verouderde) pensioenstelsel wordt gemoderniseerd. Dit heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers. Per 1 januari 2022 geldt een nieuwe wetgeving, waarin de pensioenpremies gelijk zullen zijn voor alle leeftijden. Daarvoor bestaan verschillende overgangsregelingen. Hier wil je natuurlijk optimaal gebruik van maken, maar het kost wel tijd om dit te regelen. Octras helpt je hierbij, want wij snappen dat jij je als ondernemer liever focust op je bedrijf. Wij regelen de andere zaken.

Loop geen pensioenvoordeel mis bij het nieuwe pensioenakkoord

Kom je de komende maanden niet in actie kun je pensioenvoordelen mislopen. Er geldt een gunstige overgangsregeling voor werkgevers met een middelloon pensioenregeling (basis en/of excedent) ondergebracht bij:

  • Een eigen ondernemingspensioenfonds
  • Een algemeen pensioenfonds
  • Een bedrijfstakpensioenfonds op basis van vrijwillige aansluiting

Maak jij als werkgever gebruik van een staffel bij verschillende leeftijden dan verandert dit per januari 2022. Zet je dit jaar de pensioenregeling om, dan kom je in aanmerking voor gunstige voordelen. Doe je dit na 31 december 2021 ben je te laat en kun je geen gebruik meer maken van de voordelen. Zonde!

Samen regelen

Octras maakt in overleg met jou een berekening met daarbij de mogelijke besparing die je kunt maken. Met het advies van Octras weet je zeker dat de wijziging van de pensioenregeling rechtsgeldig is. Het is wel van belang dat je hier dit jaar nog mee aan de slag gaat om gebruik te maken van de voordelen.

Samen regelen we een fiscaal voordelige pensioenomzetting voor zowel werkgever als werknemer.

Houdt daarnaast ook rekening met instemmings- en medezeggenschapstrajecten. Er mag bijvoorbeeld geen verboden onderscheid zijn tussen huidige werknemers en nieuwe werknemers, die in de nieuwe pensioenregeling zullen starten. Deze juridische en fiscale aspecten moeten goed geregeld worden om onnodige risico’s te voorkomen. Gelukkig kan Octras je daar op een transparante wijze mee ondersteunen.

Wat is er veranderd ten opzichte van het huidige pensioenakkoord?

Een pensioen bestaat uit drie delen: het staatspensioen (AOW), het pensioen opgebouwd bij de werkgever en de eigen aanvulling hierop. De verandering vindt voornamelijk plaats in het pensioen wat opgebouwd wordt bij de werkgever. Het oude systeem werkt niet meer doordat de pensioenen niet mee kunnen groeien met de ontwikkeling van de prijzen. De premie die wordt betaald bij een pensioenfonds is een doorsneepremie. Het geld wat door jongere werknemers wordt ingelegd kan veel langer worden belegd en is meer waard. Dit wordt in de huidige premies niet meegenomen.

In het nieuwe pensioenakkoord zijn bovenstaande zaken aangepast. Er komt meer mogelijkheid om progressieve premies in te zetten en ook komt er een vaste premie voor jong en oud. Waar vroeger vaak langer bij een werkgever werd gewerkt, wordt er nu veel vaker geswitcht van baan. Een vaste premie geeft dan meer zekerheid en gelijkheid. Deze veranderingen in pensioen moet je als bedrijf zelf doorvoeren in de pensioenen van je werknemers. Een ingewikkelde kwestie, waar wij je gelukkig bij kunnen helpen.

Vervroegde omzetting biedt veel voordelen.

Waarom nu al omzetten? Het grote voordeel is dat jouw werknemers een degelijke en gelijkwaardige pensioenregeling krijgen, die bij akkoord van de nieuwe wet niet meer gewijzigd hoeft te worden. Daarnaast kan het nu al regelen van omzetting leiden tot lagere lasten dan er momenteel al elke maand wordt uitgegeven aan de bestaande pensioenregelingen. Hoe eerder de omzetting geregeld wordt, hoe eerder de eventueel lagere premie start. Ook kun je nog tot 31 december 2020 gebruik maken van de fiscale voordelen.

Zijn er ook nadelen?

Het nu regelen van de omzetting kost tijd en managementafspraken, maar dit zal natuurlijk altijd zo zijn. Na de invoering van de nieuwe pensioenwet in 2026 moet de omzetting alsnog geregeld worden, dat zal dan eenzelfde input van tijd en managementinzet kosten.

Een ander nadeel is dat bij een vergrijzing van de werknemers de pensioenregeling duurder kan zijn dan wanneer je de regelingen later invoert. Gelukkig denkt Octras daarin met je mee en kunnen we samen kijken naar geschikte oplossingen.

Een voorbeeld van een oplossing is om in 2021 een nieuwe pensioenregeling af te spreken, waarbij er voor nieuwe medewerkers een vlakke leeftijdsonafhankelijke premie geldt en voor oudere medewerkers niet. Op die manier blijven je totale pensioenkosten overzichtelijk en beheersbaar. Door een aantal slimme berekeningen laten wij zien of een omzetting voor het einde van 2021 voordeel oplevert. Dit doen we niet alleen aan de kant van de werkgever, maar ook aan de kant van de werknemer. Zo denken we samen met jou en je personeel mee.

Bel of mail naar Wilhelm de Haas: 0515-424789 of mail pensioenen@octras.nl